Sosyal Pediatri Derneği’nin  Amacı ;

Sosyal Pediatri ile ilgilenen hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı etkinlikleri desteklemek, bilgi görgü ve deneyimleri paylaşmak, temel sağlık sorunları olan bebek ölümlerinin azaltılması, anne eğitim düzeyinin yükseltilmesi, aşı ile korunabilir hastalıkların en aza indirilmesi, okul sağlığı, çevre ve çocuk, çocuk hakları, çocuk büyüme-gelişme ve beslenmesi, çocuk istismarı ve ihmali  ve özel gereksinimi olan çocuklarla ilgili başta Tıp Fakültesi öğrencileri, çocuk hekimleri, birinci basamakta çalışan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarına güncel bilgileri aktarmak ve bu konularda politikalar oluşturmak için çalışmalar yapmaktır.