"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."
- Mustafa Kemal ATATÜRK

Kamuoyu Açıklaması

Bir televizyon kanalında 12 Mayıs 2020 tarihinde 12-18 yaşın ilk çocuğu doğurmak  için ideal yaş olduğunun belirtildiği program koruyucu çocuk sağlığı ile uğraşan tüm üyelerimizi  şaşkınlığa ve üzüntüye düşürmüştür. Çocuk gelinlerin önlenmesi için topyekün çalışmaların  yapıldığı bu dönemde bu açıdan kamuoyunu bilgilendirmenin bir gereksinim olduğunu anlamış  bulunmaktayız. 

Ergenlik döneminde çocuk doğurma bilimsel verilere göre anne ve çocuk ölüm riskini  arttıran bir durumdur. Gebeliğe bağlı ölümler 15-19 yaş arası kız çocuklarında en sık ölüm nedeni  olarak karşımıza çıkmaktadır. On beş yaş altı gebeliklerde ise ölüm riski yirmili yaşlara göre 5 kat  daha fazladır. Yine ergenlik döneminde gebelik; düşük ve ölü doğum riskini arttırmaktadır.  

Ergenlik dönemindeki çocuklar fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak gebeliğe ve  çocuk sahibi olmaya uygun değildir. Çocuk yaşta gebelikler kız çocuğunun elinden sağlık, eğitim  ve yaşıtlarıyla eşit bir ortamda çalışma haklarını elinden almakta, doğacak bebeği de nesiller arası 
sürecek bu döngünün içerisine katmaktadır.   

Çocuk Haklarına dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989  yılında kabul edilmiş, ülkemiz bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalayarak, 1995 yılı itibariyle 
yürürlüğe sokmuştur. Bu sözleşme, bütün çocukların yaşama hakkı, eksiksiz biçimde gelişme  hakkı, zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı, aile, kültür ve sosyal yaşama  eksiksiz katılma hakkını tanımlamakta olup, on sekiz yaşın altını çocuk olarak kabul etmektedir.  

Çocuklar bir toplumun en değerli bireyleridir ve bu anlayışa ters düşen, çocuk sağlığını  bozacak ya da çocuk istismarına yol açacak ifadeleri, bu ifadelerin topluma iletilmesine aracı  olanları dernek olarak kınıyoruz. Sosyal Pediatri Derneği olarak, çocuk sağlığının korunması ve  çocuk istismarının önlenmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz. 
 
Sosyal Pediatri Derneği Yönetim Kurulu