"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."
- Mustafa Kemal ATATÜRK

ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN OKULLARIMIZ AÇIK KALMALI: PANDEMI KURALLARINA DİKKATLE UYULMALI VE GEREKEN ÖNLEMLER ALINMALI Kİ GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ OKULLARINA GİTMEYE DEVAM ETSİNLER

Okullarımız, eğitimin yanı sıra sosyal ve fizik çevredeki olumsuzlukların çocuklar üzerindeki etkilerini en aza indiren temel kurumlardır. Bilim Kurulumuzun kılavuzluğunda, TC Hükümeti’nin önderliğinde yürütülen Pandemi mücadele programı, yaşlılarımızın korunması ve üretimin sürdürülmesinin yanında,

  1. Tüm çocuklarımızın okullara geri dönmeleri,
  2. Öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve
  3. Öğretmenlerimizin desteklenmeleri olmak üzere üç önceliğe odaklanmıştır.

Geçtiğimiz yıl içerisinde eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar öğrenmede önemli kayıplara ve eşitsizliklere yol açmıştır. Uzaktan eğitimin sağlanmasına yönelik çabalar önemli olmakla birlikte, yüz yüze öğrenmenin yerini tutması mümkün olmamıştır. Okulların kapanması ve bunun sonucunda okula katılım ve öğrenimde yaşanan kesintilerin, etkilenen çocukların gelecekteki kazanımları açısından 10 trilyon dolar değerinde kayıplara yol açacağı tahmin edilmektedir**.

Pandeminin Dünya çapındaki etkilerini değerlendiren, UNESCO; UNICEF ve Dünya Bankası’nın başlattığı** “Eğitimi Kurtarmak 2021” girişimi de Ülkemizin hedefleri ile uyumludur.

Korona enfeksiyonu çocuklarda hafif seyretmektedir. Korona ile ilgili başvuruların yaklaşık %4’ü, yoğun bakım yatışlarının ise % 1’i 18 yaş altındadır.* Diğer yandan okullar temel sağlık hizmetlerinin, besleyici öğünlerin, korunmanın ve psiko-sosyal desteğin sağlanmasında kritik rol oynamaktadır. Bu nedenle, okulların kapanması çocukların yalnızca öğrenmelerini değil, genel refahını ve gelişimini de tehlikeye atmıştır. Öğrencilerin, pandemiden sonra yeniden uyum sağlamalarına ve yetişmelerine yardımcı olmak için özel ve sürekli desteğe ihtiyaçları olacaktır.

Okulların bu desteği sağlamalarına yardımcı olmamız, bütün bir neslin geleceğinin tehlikede olduğunun bilinciyle harekete geçmemiz gerekmektedir. Bu yılın sonuna kadar birinci hedef tüm çocukların sağlık ve psikososyal iyilik hallerini ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan destekleyici bir öğrenim ortamına dönmelerini sağlamaktır. Bu amaca yönelik tüm ülkelerin gereken koruyucu önlemleri alarak, öğretmenlerini öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak doğrultuda hazırlayıp, destekleyerek, tam veya kısmi yüz yüze eğitim için okulları yeniden açmaları ve açık tutmaları gerekmektedir.

Pandemi sırasında birçok öğrenci önemli ölçüde eğitim süresi kaybına uğradığından ve ailelerinde ekonomik sıkıntılar belirginleştiğinden, okullarda başta beslenmek ve eğitim olmak üzere iyileştirici desteklere gereksinim vardır. Ayrıca dijital erişim için yeterli donanıma ve rehberliğe sahip olmayan öğrenciler için okul, eşitsizliği ortadan kaldıracak bir ortam sağlayacaktır. Sosyal-duygusal öğrenme ve dijital teknoloji 2021 müfredatına dahil edilmesi gereken kavramlar olup öncelikli olarak ele alınmalıdır.

Tüm öğretmenlerin öğrencilerindeki öğrenme kayıplarını gidermek ve dijital teknolojiyi öğretimlerine dahil etmeleri için uzaktan öğretim verecek şekilde pedagojik eğitimlerinin uyarlanması ve desteklenmeleri gerekmektedir. Bu konuda öğretmenlerimizin eğitime, rehberliğe ve diğer destek araçlarına ihtiyaçları vardır. En kısa sürede, yüz yüze eğitimde görevli tüm öğretmenlerimizin COVID-19 aşılaması tamamlanmalıdır.

Sosyal Pediatri Derneği olarak pandemi koşullarında okullarımızda yüz yüze eğitimin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gösterilen gayretin bilincindeyiz ve tüm gücümüzle destekliyoruz ve herkesi pandemi kurallarına uymaya davet ediyoruz.

* https://www.rcpch.ac.uk/sites/default/files/generated-pdf/document/COVID-19---guidance-on-clinically-extremely-vulnerable-children-and-young-people.pdf

**https://thedocs.worldbank.org/en/doc/48a431d24d2d23eb1a2fc25a37a00a2b-0140052021/original/Recovery-mission-statement-5-pager-FINAL-4-45pm.pdf

Sosyal Pediatri Derneği Yönetim Kurul