"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."
- Mustafa Kemal ATATÜRK

SOSYAL PEDİATRİ DERNEĞİ’NİN AMACI

SOSYAL PEDİATRİ DERNEĞİ’NİN AMACI;

  • Sosyal pediatri alanında çalışan uzmanların bilgi, görgü ve deneyimlerini paylaşabilecekleri etkinlikleri desteklemek,
  • Çocuk sağlığının değerlendirilmesinde temel çevresel belirleyicilerin de dikkate alınmasını sağlayarak,  çocuk hakları temelinde, başta çocuk sağlığı izlemi, büyüme ve gelişmenin izlenmesi, emzirmenin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, sağlıklı beslenme, sağlık taramaları, aşı uygulamaları, okul sağlığı, çocuk istismarı ve ihmali  ve özel bakım gereksinimi olan çocuklar olmak üzere koruyucu çocuk sağlığı alanında toplumsal farkındalık yaratmak ve bilinci artırmak,
  • Bu konularla ilgili akademisyenlere, uzmanlara ve topluma güncel , kanıta dayalı bilgileri aktarmak ve bu konularda politikalar oluşturmak için bilimsel çalışmalar yapmak,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmaktır.

Vizyonumuz: Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın, büyüme-gelişmesini korumak ve desteklemek; sağlık kapasitesi yüksek yetişkinler olmalarını sağlamaktır.

 

Misyonumuz: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki bilgi ve birikimi, bireysel-klinik düzlemden toplumsal-risk düzlemine taşımak; birincil, ikincil ve üçüncül koruma yöntem ve araçları geliştirmek ve uygulamaktır.