"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."
- Mustafa Kemal ATATÜRK

DENETLEME KURULU

Prof. Dr. Nurdan Evliyaoğlu 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emel Gür 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aysu Duyan Çamurdan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı