"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."
- Mustafa Kemal ATATÜRK

Dünya Çocuk Hakları

Çocuk hakları, 20 Kasım 1989 yılında BirleşmişMilletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle uluslararası olarak güvence altına alınmıştır. Çocuk hakları dil, din, köken fark etmeksizin dünyadaki tüm çocukların evrensel bir hakkıdır. Türkiye sözleşmeyi 14 Ekim 1990 tarihinde imzalamıştır ve 27 Ocak 1995’te yürürlüğe girmiştir.

Sevgi ve saygının egemen olduğu, çocuk haklarının benimsendiği ve uygulandığı toplumlarda çocuklar, özgüveni, özdenetimi yüksek dayanıklı çocuklar olarak yetişirler. 

Atatürk, “bu günün küçükleri yarının büyükleri” diyerek çocukları en iyi  şekilde yetiştirmenin önemini vurgulamış ve çocukların geleceğin garantisi ve emanetiolduğunu ifade etmiştir.

Çocuğun, açlıktan, savaştan ölmediği, şiddete uğramadığı, kötüye kullanılmadığı ve tüm haklarının korunduğu, düşüncesini özgürce açıklayabildiği, kendini ifade edebildiği sağlıklı ortamlarda yaşamalarını diliyor, çocuk haklarının herkes tarafından bilinmesini ve uygulanmasını temenni ediyoruz.