"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."
- Mustafa Kemal ATATÜRK

Şiddete Karşıyız

Sağlıklı bir toplum, o toplumun üyesi bireyin esenliği ile sağlanabilir. Başta çocuklar olmak üzere tüm toplumun esenliğine ve sağlığına yönelik önemli tehditlerden biri de şiddet olgusudur. Şiddet kaynaklı travmalar, müdahale edilmediği takdirde, toplumsal algıyı da etkiler ve şiddetin daha derin ve yayılmacı bir niteliğe bürünmesine yol açar. Son yüzyılda haberleşme teknolojilerinin de gelişmesi ile birlikte toplumsal şiddet daha görünür hale gelmiştir. Bu durumda şiddetin etkileri hakkında konuşabilmenin caydırıcı bir rol oynaması, şiddetin önlenmesi konusunda farkındalığı ve eylem kapasitesini arttırması beklenirken; dijital dünyada şiddet olaylarının uygunsuz bir şekilde haberleştirilerek sunulması, şiddeti normalize eden ve hatta özendirmeye yol açan içeriklerin kontrolsüzce paylaşılması beklenenin aksine şiddeti meşrulaştırmaya hizmet edebilmektedir. Sonuç olarak hem aile içinde hem de kamusal yaşamda şiddetle karşılaşma sıklığının giderek artması, şiddet ile ilişkili olaylara haber bültenleri, sosyal medya gibi platformlarda sıklıkla maruz kalmak, şiddetin bir terbiye ya da bireyin istediklerine ulaşmasının olağan bir yolu olarak algılanmasına neden olabilmektedir. Saldırganlığın bir hak olduğu yanılgısı ise kişinin şiddet karşısında hem fail hem de kurban olma olasılığını arttırarak sorunun nesiller boyunca aktarılmasına neden olur. Sosyal Pediatri Derneği olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız ve toplumu şiddetten koruyucu nitelikte politikalar ve düzenlemeler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Şiddetin ve etkilerinin ancak bu şekilde sonlandırılabileceğini düşünüyoruz.

Sosyal Pediatri Derneği

Kaynaklar:

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2018). Media violence and the general aggression model. Journal of Social Issues, 74(2), 386-413.

Chen, W. Y., & Lee, Y. (2021). Mother's exposure to domestic and community violence and its association with child's behavioral outcomes. Journal of community psychology, 49(7), 2623-2638.

Coyne, S.M., Nelson, D.A., Graham-Kevan, N., Keister, E., Grant, &D.M. (2010). Mean on the screen: Psychopathy, relationship aggression, and aggression in the media. Personality & Individual Differences, 48(3), 288–293.

Gavin, S.M., & Kruis, N.E. (2022). The Influence of Media Violence on Intimate Partner Violence Perpetration: An Examination of Inmates' Domestic Violence Convictions and Self-Reported Perpetration. Gender Issues, 39(2), 177-197.

Huesmann, L. R. (2007). The impact of electronic media violence: Scientific theory and research. Journal of Adolescent health, 41(6), S6-S13