"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."
- Mustafa Kemal ATATÜRK

Uluslararası Sosyal Pediatri Derneği (ISSOP) tarafından hazırlanan COVID-19 pandemisinde sağlıkta eşitlik ve sosyal adaletin geliştirilmesi Deklarasyonunu onaylıyoruz